ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Το www.veranda.gr είναι ο επίσημος δικτυακός τόπος και ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω του διαδικτύου της ανώνυμης εταιρείας Σπύρος Ελευθεριάδης ΑΕ. η οποία εδρεύει στην ΒΙΠΕΘ Σίνδου – Οδός Α4 – ΟΤ 2, Θεσσαλονίκη.
Ο δικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί ώστε να παράσχει άμεση ενημέρωση στους καταναλωτές για τα παραγόμενα και εμπορευόμενα προϊόντα της Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. Δίνεται μάλιστα η δυνατότητα στον καταναλωτή στην εξ αποστάσεως διαδικτυακή παραγγελία των προϊόντων, καθώς και στην επικοινωνία με την Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε.

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους , οι οποίοι είναι συμβατοί με το ισχύον Ελληνικό Δίκαιο. Η μη συμμόρφωση του χρήστη/πελάτη του δικτυακού τόπου προς αυτόν συνεπάγεται με την άρση της πάσης ευθύνης από την Σπύρος Ελευθεριάδης ΑΕ σε σχέση με τυχόν θιγόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει το δικαίωμα της Σπύρος Ελευθεριάδης ΑΕ να μεταβάλλει διατάξεις των παρόντων όρων, στο μέτρο που δεν αφορούν δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις του. Ο επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης τους για την τήρηση της νομοθεσίας. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους , τότε οφείλει να απέχει από την χρήση του δικτυακού τόπου του veranda.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτή.

Παρεχόμενες Πληροφορίες και Προϊόντα

H «Σπύρος Ελευθεριάδης ΑΕ», δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον δικτυακό τόπο www.veranda.gr . Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε εκ παραδρομής καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων). Εκτός των άλλων παρέχει το περιεχόμενο της , τα προϊόντα της αλλά και τις υπηρεσίες της που διατίθεται μέσω του δικτυακού της τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής η αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημιά.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, εγγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον κάτοχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο με την άδεια της Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. ή άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, οι εικόνες, και τα λογότυπα που αντιπροσωπεύουν την Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. καθώς και τα προϊόντα της, είναι αποκλειστικά σήματα της Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.veranda.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων – Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (του Ν. 2472/1997, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (των Οδηγιών 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει αυτομάτως και άνευ ετέρου εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων αυτών είναι δυνατό να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των υπηρεσιών από την ανώνυμη εταιρία Σπύρος Ελευθεριάδης ΑΕ.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στο www.veranda.gr , προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Επιστροφές – Αλλαγές

Επιστροφές προϊόντων πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν συνεννοήσεως με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.veranda.gr (είτε μέσω επικοινωνίας μέσω email στο info@veranda.gr , είτε τηλεφωνικά στο +30 2310 796561,2,3) και αποκλειστικά για προϊόντα που αγοράστηκαν από το ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Επιστροφές πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα εντός 10 ημερών από την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας σας από την εταιρεία μεταφορών και τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση στην αρχική τους συσκευασία. Δεν επιστρέφονται προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί.

Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης.

Με την επιστροφή του προϊόντος , μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε πίστωση του λογαριασμού σας για μελλοντική χρήση εντός 6 μηνών, είτε επιστροφή χρημάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού (εντός 30 ημερών) από την ημερομηνία παραλαβής της επιστροφής. Για την δεύτερη περίπτωση είναι απαραίτητο μέσα στην επιστροφή του δέματος να μας αποστείλετε συνοδευτικό έντυπο όπου θα αναγράφετε ο αριθμός λογαριασμού, το IBAN της τράπεζας και την τράπεζα που θέλετε να επιστραφούν τα χρήματα.

Αλλαγές ειδών σε έκπτωση ή προσφορά αλλάζονται στην Εκάστοτε ισχύουσα τιμή και δεν αλλάζονται μετά την λήξη των εκπτώσεων και των προσφορών .

Διαδικασία Αλλαγής Μη Ελαττωματικού Προϊόντος

Κατόπιν συνεννόησης μας αποστέλλετε το προϊόν με δική σας χρέωση, είτε με εταιρεία μεταφορών της επιλογής σας είτε με το ταχυδρομείο, υποχρεωτικά μαζί με το αντίγραφο Λιανικής Απόδειξης , αναγράφοντας τον λόγο αλλαγής/ επιστροφής του προϊόντος.

Στο δέμα επιστροφής θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: Προς Ηλεκτρονικό Κατάστημα veranda.gr, Σπύρος Ελευθεριάδης A.E., ΒΙΠΕΘ Σίνδου – Οδός Α4 – ΟΤ 2 , 57022, Θεσσαλονικη.

Παράλληλα με την διαδικασία της επιστροφής μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα παραγγελία με το προϊόν που επιθυμείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Στο πεδίο με τα σχόλια να αναφέρετε ότι πρόκειται για αλλαγή καθώς και το νούμερο από την απόδειξη Λιανικής που είχατε λάβει κατά την αποστολή της παραγγελίας σας.

Εφόσον παραλάβουμε το προϊόν που μας αποστείλατε προς επιστροφή, θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής της νέας παραγγελίας.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων μη ελαττωματικού προιόντος

Κατόπιν συνεννόησης αποστέλλετε το προϊόν με χρέωση δική σας, υποχρεωτικά μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης Λιανικής. Στο δέμα της επιστροφής αναφέρεται: Προς : Ηλεκτρονικό Κατάστημα Veranda , ΒΙΠΕΘ Σίνδου – Οδός Α4 – ΟΤ 2 , Θεσσαλονικη.

Μέσα στο δέμα συμπεριλαμβάνετε τα πλήρη στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο επικοινωνίας, αριθμός Λογαριασμού , IBAN , τράπεζα) και υποχρεωτικά αντίγραφο της Απόδειξης Λιανικής .

Εφόσον παραλάβουμε το προϊόν, το αντίγραφο της απόδειξης λιανικής και τα πλήρη στοιχεία σας, ξεκινάει η διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Η κατάθεση πραγματοποιείται σε χρονικό διάστημα 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. (κατάθεση γίνεται στην καθαρή αξία του ποσού του προϊόντος, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα).

Ελαττωματικά Προϊόντα

Όλα τα προϊόντα μας ελέγχονται από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας πριν σας αποσταλούν. Πραγματοποιείται αυστηρός ποιοτικός έλεγχος ώστε να λαμβάνετε τα προϊόντα μας σε άριστη κατάσταση. Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, θα πρέπει να αποστείλετε άμεσα email στο info@veranda.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο +30 231079561, εκφράζοντας το πρόβλημα σας σχετικά με το προϊόν.

Τρόποι Πληρωμής

Η εξόφληση της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί:

Με χρέωσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας: Κατά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας και την χρέωση της. Γίνονται δεκτές όλες οι κάρτες VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS.

Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Μεταφέρετε σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς τη συνολική αξία της παραγγελίας σας, αναγράφοντας στην αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας και τον κωδικό της παραγγελίας σας:

Δικαιούχος Λογαριασμών: Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε.

Alpha Bank: 718-00-2002-005332 ( IBAN: GR2501407180718002002005332 )
Τράπεζα Πειραιώς: 5261-083083-481 ( IBAN: GR0901722610005261083083481 )
Eurobank: 0026.0350.40.0200480852 ( IBAN: GR1102603500000400200480852 )
Εθνική Τράπεζα: 217-47506240 ( IBAN: GR2801102170000021747506240 )

Στη συνέχεια για ταχύτερη εξυπηρέτηση σας, αποστέλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης είτε στο mail info@veranda.gr είτε στο fax +30 2310 798530

Με Paypal
Κατά την υποβολή της παραγγελίας μεταφέρεστε στο Paypal.
Κατά την επιστροφή σας στο www.veranda.gr , για να ολοκληρωθεί η χρέωση σας και η υποβολή της παραγγελίας σας, επιλέγεται το κουμπί του Paypal “PAY NOW”

Τρόποι Αποστολής – Έξοδα Αποστολής

Οι αποθήκες της εταιρίας Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. βρίσκονται στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η εταιρία έχει τη δυνατότητα παράδοσης επίπλων με ίδια μέσα (φορτηγά της εταιρίας) μόνο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας και έπειτα από συνενόηση με τα καταστήματα της εταιρίας.

Η μεταφορά και η πιθανή συναρμολόγηση στο σπίτι του πελάτη για Θεσσαλονίκη και Αθήνα είναι δωρεάν με αγορές άνω των 600 euro. Σε περίπτωση μεταφοράς προϊόντων κάτω των 600 euro τότε χρεώνονται 2euro ως έξοδα μεταφοράς επάνω στην απόδειξη. Σε περίπτωση που χρειαστεί γερανός για την μεταφορά των επίπλων τότε αυτός χρεώνεται στον πελάτη μετά από συνενόηση.

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν θέλει να χρεωθεί τα 20 euro τότε θα πρέπει να φροντίσει να παραλάβει ο ίδιος με δικό του μέσο από κάποιο υποκατάστημα της εταιρίας ή από τα κεντρικά την παραγγελία του.

Για την υπόλοιπη Ελλάδα, ο τρόπος αποστολής των επίπλων είναι μέσω πρακτορείου που θα έρθει να παραλάβει από τις κεντρικές αποθήκες της Σίνδου. Η Σπύρος Ελευθεριάδης Α.Ε. ήδη συνεργάζεται με πολλά πρακτορεία ικανά να καλύψουν κάθε γεωγραφική γωνία. Μπορείτε όμως να μεταχειριστείτε ένα πρακτορείο της επιλογής σας. Τα περισσότερα πρακτορεία παραδίδουν μέχρι και την εξώπορτα του σπιτιού. Δεν έχουν υποχρέωση να ανεβάσουν βαριά αντικείμενα σε ορόφους ή να βοηθήσουν στη συναρμολόγηση των επίπλων.
Σε περίπτωση αποστολής των επίπλων από τη Σίνδο, τα μεταφορικά τα χρεώνεται η εταιρία για αγορές άνω των 600 euro. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα μεταφορικά χρεώνονται στον πελάτη. Τα πρακτορεία παραδίδουν συνήθως στην πόρτα του πελάτη έξω από την οικοδομή, εκτός εάν υπάρχει άλλη συνεννόηση μεταξύ πελάτη και πρακτορείου. Τα πρακτορεία δεν είναι υποχρεωμένα να συναρμολογήσουν τυχόν έπιπλα. Σε περίπτωση αποστολής σε νησιά τότε τα μεταφορικά βαραίνουν πάντα τον πελάτη από την αποθήκη μας στη Σίνδο.
Σε περίπτωση παραγγελίας των επίπλων και παράδοσης σε μεταγενέστερο χρόνο (άνω του ενός μηνός) τότε είναι απαραίτητη η προκαταβολή του 50% της αξίας τους. Η προκαταβολή αυτή θα πρέπει να κατατίθεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας.

Δεν πραγματοποιούνται αποστολές στην Κύπρο και σε χώρες του εξωτερικού από την ηλεκτρονική σελίδα μας. Επικοινωνήστε με κάποιο από τα υποκαταστήματά μας για αποστολές στο εξωτερικό.